GURU ADALAH MANIFESTASI SEBUAH PERADABAN

By. SRIKANDI SEDJATI

Di dalam Islam kedudukan guru itu sangat tinggi. Guru merupakan pembimbing dan penasihat umat. Jika tiada guru maka manusia akan menjadi bodoh dan jiwa yang kosong, lantaran tidak ada pengajaran dan bimbingan. Oleh kerana itu Islam sangat memuliakan posisi seorang guru. Siapa yang memuliakan guru berarti ia memuliakan Rasul, siapa yang memuliakan Rasul berarti memuliakan Allah dan siapa yang memuliakan Allah syurgalah tempat kediamannya. Sebaliknya jika seseorang mendurhakai guru kita berarti ia mendurhakai Rasul. Barang siapa yang mendurhakai Rasul berarti ia memurkai Allah. Barang siapa yang memurkai Allah maka nerakalah tempatnya. Oleh kerana itu seorang murid mestilah memelihara adab-adab bersama guru begitu juga sebaliknya..

 

ADAB GURU TERHADAP MURID :

Ketahuilah hai saudara – saudaraku, tidaklah sah ilmu tanpa adanya adab, dan tidaklah sah adab itu melainkan diketahui oleh masing – masing pihak.

1.   Bertanggung Jawab atas suatu pertanyaan yang di datangkan dari muridnya, dan dijawab dengan sebenar –  benarnya;

2.   Jangan lekas marah;

3.   Duduk dengan hikmad dengan menundukkan kepala;

4.   Meninggalkan Takbur;

5.   Merendahkan diri;

6.   Jangan sering bercanda dengan murid, jaga sikap, niscaya hilang keberkatan ilmu;

7.   Kasih sayang akan/dengan murid;

8.   Paham, sabar dan perlahan – lahan mengajar orang yang bebal;

9.   Menunjukkan yang baik pada orang yang bebal ;

10. Jangan malu mengatakan yang tidak tahu, jika betul – betul tidak tahu,

     dan jangan pura – pura tahu akan hal yang tidak tahu;

11. Bersungguh – sungguh terhadap orang yang bertanya;

12. Mengatakan yang pahit itu wajib;

13. Melarang orang belajar ilmu jahat dan yang melanggar hukum Al-Qur’an;

14. Beramal menurut pengetahuan;

15. Melarang orang belajar Fardhu Kifayah sebelum Fardhu ‘Ain;

16. Kembali kedasar, jikalau salah di ulang;

17. Beramal seperti/dengan ilmu, supaya di ikuti orang banyak.

 

ADAB MURID TERHADAP GURU :

1.   Mendahulukan salam kepada guru;

2.   Bercakap menggunakan bahasa yang sopan

3.   Jangan banyak bicara di hadapan guru;

3.   Jangan membantah jika kurang nyata dan paham;

4.   Minta izin jika mau bicara;

5.   Jangan menceritakan orang lain di hadapan guru;

6.   Mendoakan untuk guru sepanjang hayat mereka.;

7.   Jangan berbisik dengan orang lain di hadapan guru;

8.   Jangan berpaling kekiri/kanan di hadapan guru;

9.   Jangan banyak tingkah di hadapan guru;

10.  Kalau guru datang jangan di tinggalkan;

11.  Jangan salah sangka kepada guru, walaupun bersalah – salahan

     dengan bicaranya.

12.  Mendoakan kebaikan dan kebajikannnya

 

HIKMAH APABILA BERADAB DENGAN GURU:

1. Ilmu yang dipelajari diberkati Allah

2. Membentuk pribadi dan akhlak mulia

3. Memperoleh kejayaan dunia dan akhirat

4. Mudah mengingati dan memahami pengajaran guru

5. Ilmu yang dipelajari akan berkekalan dan diamalkan

6. Senantiasa terdorong mengamalkan sifat terpuji

7. Menjadikan Pribadi yang  cerdas, pantas, bermartabat  dan berintelektual

8. Terlindung daripada perkara yang keji

.

= SRIKANDI SEDJATI =