AMALAN UNTUK MENGASAH ILMU

AMALAN UNTUK MENGASAH ILMU

Illa hadroti hadiyil mustofa Muhammad saw alfatihah
Tsuma ila ruuhi nabi khidir AS alfatihah
Tsuma ila ruuhi syech abdul kodir jaelani al fatihah
Tsuma ila abaina wa ummahatina wa’ajwazina,wajudina,wajjaddatina,wa ustadzina,wa mu’aimina,walijami’il muslimina wal muslimat,wal ahyaa iminhum wal amwat alfatihah
Yaa qowiyyu yaa matiin 13x
Ba’san wa ashadu tangkilaa 13x
Tawakkalu yaa haddamu hadihil asmaa’i 13x
Yaa khobir 15x

(Ilmu Warisan Leluhur)