DOA NABI IBRAHIM SEMASA DIBAKAR

.

AMALAN WIRID/DOA/DZIKIR

DOA NABI IBRAHIM SEMASA DIBAKAR

Ketenangan hakiki hanya boleh diperolehi dengan mendekatkan diri kepada pencipta kita, Allah. Allah memberikan pertolongan dan ketenangan kepada hamba-hamba-Nya yang mendekatkan diri kepada-Nya.  Dari sini terlihatlah bahawa Allah itu Tuhan Yang Maha Berkuasa, Yang Maha Memberi Pertolongan, Maha Melindungi dan Maha Mengasihi ketika kita sebagai hamba, menyandarkan diri kita kepada-Nya. 

(Baca 7X selepas Solat Maghrib & Subuh selama 21 hari)

1.   Bismillah hirahman nir rahim

 Artinya : Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani

.

2.    Qul na yaa narukunni, bardan wassalaman ‘ala ibrahim,

     Artinya : “Hai api, Jadilah Engkau sejuk  serta Selamat sejahtera kepada Ibrahim! ” (Bagi orang yang terkena santet, di amalkan sebanyak 1000 kali setelah sholat hajat )

.

 3.    Salaamun ‘alaa nuhhin fil ‘alaminArtinya : “Salam sejahtera kepada Nabi Nuh Dalam kalangan penduduk seluruh alam ! “

4.   Salaamun qau lam mirrabir rahim, Artinya : “Salam sejahtera kepada Nabi Nuh Dalam kalangan penduduk seluruh alam ! “

5.   Salammun hiyahatta mat (tho) la-‘il fajr

    Artinya : Sejahteralah malam (yang berkat) itu hingga terbit fajar!

.

Serahkanlah segalanya kepada Allah, DIA mengetahui apa yang terbaik untuk anda di dunia dan akhirat.  Setelah itu obatilah jiwa anda dengan mengucapkan kalimah Hasbunallah wa ni’mal wakil berkali-kali hingga anda rasa tenang dan lapang.

Allah senantiasa bersama-sama orang yang mengingati-Nya. Marilah kita sama-sama mengamalkan kalimah ini setiap waktu dan setiap ketika, tidak kira waktu susah atau senang, moga rahmat dan keredhaan Allah sentiasa bersama-sama kita di dunia dan akhirat… Insya Allah.

= RYANA =

 

DUA BELAS ORANG YANG DI DO’AKAN OLEH MALAIKAT

 

12 ORANG YANG DI DO’A KAN OLEH MALAIKAT

 

 “Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan, mereka tidak mendahului-Nya, dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya. Allah mengetahui segala sesuatu yang dihadapan mereka dan yang dibelakang mereka, dan mereka tidak memberikan syafaat melainkan kepada orang- orang yang di ridhai Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepada-Nya”(QS-21:26-28)

 

Ada banyak aktifitas di muka bumi ini yang kita lakukan, senantiasa didoakan oleh para malaikat diantaranya :

 

1. Orang yang tidur dalam keadaan suci.

Malaikat akan mendoakan orang yang senantiasa berwudhu manakala ia hendak tidur. Imam Ibnu Hibban  meriwayatkan dari Abdullah bin Umar  ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa ‘ Ya Allah , ampunillah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci’ (hadits ini di shahihkan oleh Syaikh Albani dalam Shahih At Targhib wat TarhibI/27).

 

2. Orang yang duduk menunggu sholat.

Seseorang yang rela mengorbankan waktunya untuk tetap berada dalam Masjid dalam keadaan suci (menjaga wudhunya) demi menunggu waktu sholat , maka malaikat akan mendoakannya. Imam muslim  meriwayatkan dari Abu Hurairah ra , Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ Tdaklah salah seorang diantara kalian yang duduk menunggu sholat , selama ia dalam keadaan suci , kecuali para malaikat akan mendoakannya “Ya Allah , ampunilah ia. Ya Allah sayangilah ia”(Shahih Muslim no.469)

 

3. Orang-orang yang berada di shaf (barisan) bagian depan di dalam sholat.

Imam Abu Dawud ( dan Ibnu Khuzaimah) dari Barra’ bin  ‘Azib ra , Bahwa Rasulullah SAW bersabda,” Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat kepada (orang-irang ) yang berada pada shaf-shaf terepan “(hadist ini dishahihkan oleh Syekh Al Albani  dalam Shahih  Sunan  Abi Dawud 1/130).

 

4. Orang-orang yang menyambung shaf ( tidak membiarkan kekosongan didalam shaf)

Orang yang ketika dalam sholat berjamaah tidak membiarkan shaf yang di depannya kosong (dia maju untuk mengisi ) , maka para malaikat pun akan mendoakannya. Para Imam yaitu Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim meriwayatkan dari Aisyah ra , bahwa Rasulullah SAW bersabda ,” Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersholawat kepada orang-orang yang menyambung  shaf-shaf.”(hadist ini dishaihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At Targhib wat Tarhib I/272) .

 

5. Para malaikat mengucapkan ‘Amin’ ketika seorang imam selesai membaca  Al Fatihah.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah  ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Jika sesorang  Imam membaca ‘gharil maghdhubi’alahim waladh dhaalinn’, maka ucapkanlah oleh kalian ‘aamiin’ karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu”( Shahih Bukhari no. 782)

 

6. Orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Para malaikat akan selalu bersholawat kepada salah satu diantara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat dimana ia melakukan sholat , selama ia belum batal wudhunya,(para malaikat) berkata , ‘Ya Allah ampunilah dan sayangilah ia’( Al  Musnad no. 8106), Syakh Ahmad Syakir menshahihkan hadist ini )

 

7. Orang –orang yang melakukan sholat shubuh dan ‘Ashar secara berjamaah.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ Para malaikat berkumpul pada saat sholat shubuh lalu para malaikat(yang menyertai hamba) pada malam hari (yang sudah bertugas malam hari hingga subuh ) naik (kelangit ) , dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat ashar dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari (hingga sholat ashar) naik(ke langit) sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal , lalu Allah bertanya kepadamereka, Barang kalian meninggalkan hambaku?, mereka menjawab “Kami kami dating sedangkan mereka sedang melakukan sholat  dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat, maka ampunilah mereka pada harti kiamat”(Al Musnad no.9140), hadist ini dishahihkan oleh Syakh Ahmad Syakir)

 

8. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan.

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummud Darda ra , bahwa sayna Rosulullah SAW bersabda,” Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan di kabulkan. Pada kepalanya ada sorang malaikat yang menjadi wakil baginya,setiap kali dia berdoauntuk saudaranya dengan sebuah kebaikan , aka malaikat tersebut berkata ‘Amin dan engkaupun mendapatkan apa yang ia dapatkan” (Shahih Muslim no. 2733)

 

9. Orang-orang yang berinfaq.

Imam Bukhari dan Imam Muslimmeriwayatkan dari Abu Hurairah ra , bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ Tidak satu haripun dimana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali 2 malaikat turun kepadanya , salah satu diantaranya  berkata, “Ya Allah , berilah gatni bagi orang yang berinfaq “. Dan lainnya berkata , Ya Allah, Hancurkanlah harta orang yang pelit”(Shahih Bukhari no.1442 dan Sahih Muslim no. 1010)

 

10. Orang yang makan sahur.

Imam Ibnu Hibban dan Imam Ath Thabrani, meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda,” Sesungguhnya Allha dan para malaikat-Nyabershalawat kepada orang-orang yang makan sahur”(hadist ini dishahihkan oleh Syakh Al Alba dalam Shahih At Tatghiib wat Tarhiib I/519)

 

11. Orang yang menjenguk orang sakit.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra , bahwa Rosulullah SAW bersabda,” Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutuskan 70000 malaikat untuknya yang akan bersholawat kepadanya diwaktu siang dan kapan saja hingga sore dan di waktu malam kapan saja hingga subuh “(Al Musnad no. 754, Syaikh Ahmad Syakir berkomentar, “Sanadnya shahih”)

 

12. Seseorang yang mengerjakan kebaikan kepada orang lain.

Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Umamah Al Bahily ra, bahwa Rosulullah SAW bersabda, “ Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutaaan atas seorang yang paling rendah  diantara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi , bahkan semut yang didalam lubangnya dan bahkan ikan , semuanya bersholawat kepada orang yagng mengerjakan kebaikan kepada kepada rang lain “(dishahihkan oleh Syakh Al Albani dalam kitab Shahih  At Rirmidzi II/343)

Sumber :Buletin Jumat LABBAIK Edisi 49 Tahun XX Desember 2011

 

 

 

SURAT WASIAT ALI BIN ABI THALIB

SURAT WASIAT ALI BIN ABI THALIB

Surat Wasiat Imam Ali as kepada putranya, Imam Al-Hasan as :

Bismillahirrahmannirrahim.

Kepada anak yang masih mengharap sesuatu yang tidak mudah dicapai, yang sedang melalui jalan yang telah di tempuh oleh orang-orang yang telah binasa, sasaran dari segala penyakit, tanggungan hari-hari, sasaran bala’ hamba dunia, pedagang tipuan, langganan bencana, tawanan maut, sekutu kerisauan, teman duka-cita, incaran bencana, selalu dikalahkan syahwat, dan sebagai khalifah dari orang-orang yang telah mati.

 

Amma ba’du (Adapun setelah kata pendahuluan itu). Sesungguhnya dari pengalamanku dari apa yang nyata bagiku tentang mundurnya dunia dari padaku, dan ketegangan masa atas diriku.

 

Dan menghadapnya alam akhirat kepadaku, sesuatu yang meng-enggankanku (membuatku enggan) untuk memperingatkan orang lain dan memerhatikan apa yang berada di belakangku.

 

Hanya saja setelah aku menyendiri memperhatikan kepentinganku, maka timbullah pendapatku yang benar dan dipalingkan aku dari hawa nafsuku, dan jelas bagiku urusanku yang asli, sehingga mendorong diriku kepada kesungguhan yang bukan main-main, dan kebenaran yang bukan dusta, dan aku menganggapmu sebagian dari diriku, bahkan dapat pula dianggap sebagai keseluruhan diriku.

 

Sehingga umpama ada sesuatu mengenai dirimu, berarti hal itu langsung mengenai diriku, dan seolah-olah umpama maut itu datang kepadamu berarti ia juga datang kepadaku.

 

Maka terasa urusanku sendiri, maka karena itulah aku menulis surat wasiat ini kepadamu, untuk melahirkan kepentingan itu, baik aku masih lanjut hidup atau segera mati .

 

Sesungguhnya aku berwasiat kepadamu supaya tetap bertaqwa kepada Allah, dan tetap mengerjakan perintah-Nya, dan memakmurkan hatimu dengan zikrullah, serta berpegang dengan Al-Qur’an, dan pegangan mana lagi yang lebih kuat daripada pegangan (tali) yang menghubungkan antara dirimu dengan Allah jika berpegangan kepadanya.

 

Hidupkan hatimu dengan suka menerima/memperhatikan nasehat. Dan matikan dengan sifat zuhud (mengabaikan kemewahan), dan kuatkan dengan keyakinan, dan terangilah hatimu dengan hikmah.

 

Dan lunakkan hatimu dengan selalu mengingati maut dan sadarkanlah dengan adanya kerusakan, dan perlihatkan kepadanya bencana-bencana dunia, dan peringatkan terhadap kejadian-kejadian dimasa, dan kengerian yang terjadi pada tiap siang dan malam.

 

Hidangkan kepadanya berita-berita orang terdahulu dan peringatkan dengan apa yang menimpa orang-orang sebelumnya.

 

Dan pergilah ke daerah dan tempat mereka untuk memerhatikan bekas-bekas mereka, kemudian perhatikan apa yang mereka lakukan, dan mengapa mereka berpindah dan dimana kini mereka tinggal dan berada, maka engkau akan mendapatkan tinggal ditempat pengasingan seorang diri.

 

Dan anggaplah dirimu tidak lama akan menjadi sama dengan seseorang dari mereka, karena itu perbaikilah dirimu (tempat yang akan kau tempati itu), dan jangan menjual akhirat untuk memperoleh dunia. Dan jangan membicarakan apa yang tidak engkau ketahui, dan menjawab apa yang bukan kewajibanmu.

 

Hentikanlah perjalananmu jika engkau khawatir tersesat, karena berhenti disaat kebingungan itu lebih baik daripada menerjang bahaya.”

.

= ………………….=

 

 

BAHAYA HP YANG HARUS KITA TAHU

.

Hidup tanpa HP, sebagian orang

menilai kalo hal itu dijaman sekarang

kelihatannya udah nggak mungkin

lagi. Makanya nggak heran kalau

udah ada lebih dari 5 milyar

pengguna HP di seluruh dunia. Tapi mirisnya, baru- baru ini WHO atau

organisasi kesehatan dunia ngasih

ultimatum kesemuanya, kalo make HP

ternyata bisa buat orang kena kanker

otak.

 

Widieww, nyeremin banget! Yups, pernyataan itu didapat dari hasil

penelitian yang dilakuin oleh 31

pakar internasional. Mereka bilang

kalau orang yang pake HP lebih dari

10 tahun, akan dapat kesempatan

double buat kena kanker otak,jenis Gleoma. Penyakit yang sama sadiznya

juga bakal nempel buat orang yang

kena asap kendaraan terus menerus

sehingga yang merusak paru- paru

mereka.

 

Bahaya yang dimaksud, di dapat karena adanya radiasi dari HP itu.

Masih inget nggak, kenapa kita

nggak boleh pake HP kalo lagi beli

bensin di pom? dari percobaan yang

pernah dilakukan, ternyata dengan

aluminium foil yang disiram dengan bensin, setelah itu HP diaktifkan

didekatnya, maka setelah beberapa

lama, aluminium foil itu akan

terbakar. Selain itu, percobaan dari

beberapa HP yang dikumpulkan

berdekatan dengan sebotol air. Setelah semua HP dinyalakan, maka

air bakal bisa mendidih. Wow, dasyat

bangetkan efek dari radiasi itu?

Nah, buat mencegah kesempatan si

kanker otak nginap di kepala kita,

ikuti beberapa tips sederhana di bawah nie,

 

1. kalau memang bisa, pake aja alat

tambahan waktu kamu lagi pake HP,

contohnya :  gunain headset, pas kamu

ngobrol lewat telepon. Tapi

walaupun udah pake headset,

ternyata radiasi tetep aja nggak bisa ilang 100 persen, yah tapi atleast bisa

ngurangin sedikit kok. Trus, kalau

kita pake headset, usahain biar HPnya

rada ngejauh dari tubuh kamu ya.

Atau alternatif lain yang bisa juga di

gunain yaitu kamu pake aja loudspeaker saat pake HP.

 

2. Kalau kedua alat itu nggak bisa

enak kamu gunain, alternatif lain

yang bisa kamu lakukan adalah lebih

banyak mendengar. Buat tambahan

informasi aja nich, HP yang kita pake

itu umumnya bakal memancarkan radiasi kalo kita lagi ngirim sms atawa

kita lagi ngomong.

 

3. Kalo kamu pergi ke tempat yang

miskin sinyal, dan biasanya suara hp

bakal putus nyambung. Kalau udah

gitu, biasanya HP bakalan makin kuat

pancaran radiasinya, buat cari sinyal,

selain juga bakal ngabisin energi dari baterai. So, jadi kudu ati- ati banget.

 

4. Kadang ada dari kamu yang udah

terlanjur sayang banget, dan

akhirnya ngerawat HP kamu baek-

baek dengan dipakein cashing

tambahan buat pelindung. Tapi

sayangnya, hal itu bakal ngebuat sinyal bakalan terperangkap dan HP

akan memancarkan radiasi yang

lebih kuat untuk menemukan sinyal

yang stabil. Nah oleh karena itu

sebaiknya tidak usah memakaikan

pelindung tambahan untuk Handphone kita dech.

 

=  RYANA =

GOA PENINGGALAN JEPANG SELAMA DI INDONESIA

.

Goa-goa peninggalan bangsa Jepang di Indonesia

.

Salam Budaya Nusantara…

Pada zaman Penjajahan Jepang di Indonesia, Jepang banyak sekali memanfaatkan goa goa, baik itu goa yang ada seacara alami maupun goa buatan Jepang sendiri dengan menggunakan tenaga kerja yang diambil dari orang – orang Indonesia atau lebih dikenal dengan sistem Romusha, tujuannya adalah untuk tempat pertahanan, persembunyiaan, perlindungan, dan juga tempat penyimpanan senjata semasa Perang Dunia ke II

Berikut beberapa goa peninggalan Jepang semasa berkuasa di Indonesia :

Goa Jepang di Biak – Papua

Dalam Goa Jepang ini terdapat sejumlah bilik kecil sebagai tempat untuk beristirahat. Dalam Goa itu terdapat tiga ruang besar yang dibentuk tentara Jepang untuk sejumlah kepentingan, masing-masing ruang dengan fungsinya dan terhubung satu dengan lainnya. Ruang I dijadikan gudang, tempat menyimpan bahan makanan, obat-obatan, peralatan perang, dan alat-alat komunikasi. Ruang II, dijadikan tempat merawat orang sakit, dan ruang III merupakan tempat yang dikhususkan bagi para perwira untuk melakukan rapat-rapat berkaitan dengan kepentingan perang.

Goa Jepang ini merupakan tempat pertahanan yang sangat kuat dan sulit sekali ditembus tentara sekutu. Sehinnga elumpuhkan goa, pasukan sekutu di bawah pimpinan Jenderal McArthur menjatuhkan drum-drum bahan bakar yang ditembaki dari udara. Tak kurang dari 3.000 tentara Jepang tewas terkubur dalam goa.

Goa Jepang di Manado – Sulawesi Utara

Masyarakat setempat menyebutnya Gua 100 Kamar. Gua ini memang merupakan sebuah liang yang dalam. Rongga di dalamnya cukup besar dengan pencahayaan yang minim. Sementara kondisi di sekitar gua masih cukup alami. Anda masih harus berjalan kaki sejauh 500 meter untuk mencapai lokasi gua sejarah ini.
Sulawesi Utara adalah wilayah pendaratan Sekutu untuk masuk ke Indonesia dari arah Pasifik. Karena itu, daerah ini menjadi front pertempuran yang sengit. Gua Jepang tersebar di beberapa lokasi. Selain di Kawangkoan, gua Jepang juga ada di Singkil Satu, Tanjung Batu, Titiwungen Selatan, Pakowa, Tikala Ares, dan Kairagi.

Goa Jepang di Kawangkoan – Sulawesi Utara

Di Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara terdapat goa-goa peninggalan tentara Jepang bahkan sebagian peninggalan kolonial Belanda. Goa terdapat di Desa Kiawa (tepi jalan raya ke Kawangkoan) dan Desa Tondegesan, sekitar 1,5 kilometer dari pusat Kecamatan Kawangkoan. Namun disayangkan kondisi goa terkesan kurang terawat karena minimnya perhatian pemerintah.

Gua Jepang di Kupang – Nusa Tenggara Timur

Empat lubang berbentuk goa menempel di tebing batu karang, persis di tepi Sungai Liliba, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Goa itu tampak tak terurus. Tak ada petunjuk sama sekali mengenai kondisi goa, seperti kedalaman, panjang, ataupun lebar goa.
Warga sekitar mengaku takut masuk karena terowongan itu sangat jauh dan gelap. Pemerintah setempat pun belum pernah mencoba masuk ke dalam lubang itu.
Tulisan ”situs peninggalan tentara Jepang” di jalan masuk goa itu tidak memberikan informasi apa pun. Tulisan dengan cat hitam itu nyaris tak terbaca karena kulit luar papan tripleks terkelupas. Sebagian besar warga Kota Kupang tidak tahu dan tidak pernah mengunjungi goa Jepang itu.

Goa Jepang di Bali

Goa yang terdiri atas 16 buah lubang dengan kedalaman 4 meter, dua diantaranya tidak berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu satu buah terletak di ujung selatan dan satu lagi diujung sebelah utara, sedangkan yang lainnya berhubung-hubungan dan dihubungkan oleh sebuah gang memanjang arah Utara Selatan. Goa ini dibangun oleh balatentara Jepang daslam usahanya memperrtahankan diri dari serangan tentara sekutu pada masa pendudukan Jepang yaitu tepatnya pada tahun 1941. Goa semacam ini, tetapi hanya terdiri atas sebuah lubang yang besar juga terdapat di Desa Suana Kecamatan Nusa Penida yangdimaksudkan untuk tempat pengintaian lalu lintas laut di Selat lombok.

Goa Jepang dapat dijangkau dengan mudah karena letaknya dipinggir jalan pada jurusan Denpasar-Semarapura, tepatnya di Banjar Koripan, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan.

Goa Jepang Bandealit – Jawa Timur

Goa Jepang ini terletak di ketinggian 200 m. Di depan goa ini terdapat tumpukan batu yang merupakan perlindungan saat penyerangan musuh, bila musuh memasuki Teluk Bandealit. Keadaannya masih tersusun rapi. Dari Goa Jepang Teluk Bandealit dapat terlihat secara keseluruhan.

Goa Jepang di Kaliurang, Sleman – Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk ke Gua Jepang Kaliurang, kita membutuhkan waktu sekitar 30 menit dari kota Jogja. Ceritanya pada zaman dahulu, tentara Belanda pernah memakai goa ini sebagai tempat tinggal mereka. Untuk ke gua ini, kita akan menaiki bukit dengan menempuh jarak sekitar 800 meter!
Jarak tersebut tentunya lumayan jauh dan membutuhkan energi yang banyak. Tetapi namanya saja petualangan, pasti harus butuh energi. Dan disana terdapat 24 gua yang semuanya saling terhubung. Lumayan banyak juga.

Goa Jepang di Bandung – Jawa Barat

Dibangun pada masa penjajahan jepang yang hanya sekitar 3 tahun, Pengunjung tidak perlu takut masuk ke dalam gua karena relatif ramai, dinding gua yang kokoh, dan ruangan atau lorong-lorong gua yang lega, tinggi, lebar, dan panjang. Entah berapa banyak nyawa romusha yang harus menjadi korban ketika Gua Jepang ini dibuat.

Goa Jepang di Garut – Jawa Barat

Berada di sebuah lembah diantara dua bukit bernama Puncak Munasim. Goa di lembah ini ada 4, salah satunya menjadi sarang kelelawar dan sumber mata air bagi penduduk Cikopo. Goa ini tidak terlalu dalam, kedalamannya paling panjang sekitar 10 meter.

cerita rakyat setempat, goa ini adalah tempat persembunyian tentara Jepang dari serbuan udara pasukan Belanda. Goa ini dibangun oleh romusha, dengan sistem kerja paksa.Lokasinya memang jauh dari Kota Kabupaten Garut, sekitar 99 Km ke arah selatan, ditempuh dengan perjalanan sekitar 2-3 jam.

Goa Jepang di Pangandaran – Jawa Barat

Goa Jepang dibangun tahun 1942, dengan tenaga kerja paksa (Romusha). Dinding gua terdiri dari batu karang yang keras tanpa penerangan. Ukuran goa luas dan lebar terdapat beberapa lubang ventilasi seukuran 1 meter didinding goa. Dalam masa pergolakan goa ini digunakan sebagai tempat persembunyian serta penyimpanan senjata dan amunisi. Warga di pangandaran mengatakan Goa ini tidak pernah direnovasi, jadi masih nampak keasliannya.

Goa/Lobang Jepang di Bukittinggi – Sumatra Barat

Panjang lobang yang terdapat dilokasi Panorama ini lebih kurang 1400 meter, sedangkan panjang keseluruhan yang berada di bawah Kota Bukittinggi diperkirakan lebih kurang sekitar 5000 meter, dengan demikian yang terawat/terpelihara baru 30% dari lobang yang ada.

Kegunaan utama dari Lobang Jepang ini adalah sebagai basis pertahanan militer penjajah Jepang dari serangan Sekutu maka pembangunannya sangat dirahasiakan, dan tidak seorangpun yang mengetahui secara pasti kapan lobang jepang ini mulai dibangun. Hanya dapat diperkirakan beberapa bulan sesudah Maret 1942, saat Jepang merebut Kota Bukittinggi dari tangan Pemerintah Belanda.

= RYANA =

BERLINDUNG DARI AURA NEGATIF

.

BERLINDUNG DARI AURA NEGATIF

 

Menyalahkan diri atas semua hal yang tidak menyenangkan yang terjadi.  ‘Mengundang’ energi negatif adalah awal rasa tidak percaya diri yang bisa merujuk pada depresi. 

Itu mengapa kemampuan mengindetifikasi energi negatif sangat penting untuk dimiliki. Dengan begitu, kita dapat berdialog dengan diri sendiri apa saja yang harus dilakukan ketika negative thinking mulai mencoba untuk menyerang.

 

 dari beberapa perbendaharaan amalan yang ada, khasiatnya insya ALLAH banyak, tentu saudaraku semua sudah selalu mendengar tentang energi negatif. Dus, perlu saudaraku ketahui , yang menyebabkan gagal / tidak berhasilnya suatu keilmuan yg kita amalkan atau yang kita pelajari merupakan Sebuah Keberhasilan Yang Tertunda.

 

Sebenarnya, keilmuan yang diamalkan itu berhasil, tetapi dikarenakan adabnya belum “PAS” atau laku tata caranya belum “betul” makanya nawaitu yang sedang sudah dikerjakan masih tersimpan di “Polder khusu” ibarat komputer. Apabila kuncinya sudah ditemukan semua itu akan menghampiri kita dengan cerdasnya.

 

Penghambat amalan belum berhasil ketika sudah diamalkan ada beberapa sebab, diantara adab nya:

.

1.     Tidak percaya

 

2.    Kebesaran, kekuatan, Ilmu Allah yg tidak terbatas padahal ALLAH SWT berjanji: “Mintalah kepadaku Senantiasa Aku Beri”

 

3.    Selalu mengharapkan pada ilmu yang diamalkan saat tirakat mempelajari suatu ilmu, bukan mengharapkan ridho dari ALLAH SWT

 

4.    Tidak ikhlas/Terpaksa melaksanakan tirakatnya.

 

5.    Di tubuh dan bathinnya masih Kotor atau  ENERGI / AURA NEGATIF dalam tubuhnya belum dibersihkan atau belum bersih, sehingga tubuh masih dihinggapi oleh kegelapan.

 

6.    Tidak ber sholawat atas NABI MUHAMMAD SAW

 

Cobalah petakan semua aspek negatif yang muncul dari setiap keadaan. Setelah itu persepsikan aspek negatif sebagai ampas yang harus dikeluarkan dari ‘Filter’ kepala. Dengan begitu kita telah memodali diri dengan optimisme.

Saat keadaan berjalan tidak sesuai harapan, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Misalnya ketika janjian untuk bertemu seorang teman lama, tiba-tiba saja teman tersebut membatalkan tanpa alasan yang jelas. Jangan serta-merta mempersepsikan bahwa acara temu kangen batal karena teman lama tidak ingin bertemu dengan kita.

Ingatlah bahwa kita tidak bisa memuaskan semua orang. Terlebih ketika orang tersebut adalah orang yang selalu mempermalukan teman-temannya. Lebih baik menolak untuk bergabung ketimbang memasang diri sebagai umpan.

Janganlah terjebak pada warna gelap dan terang atau menjadi yang  paling baik atau yang paling buruk. Ingatlah bahwa setiap hal yang dilakukan memiliki tingkat keberhasilannya sendiri. Jika hari ini kita belum terlalu sempurna melakukan satu hal, piculah diri untuk melakukan hal yang sama lebih baik lagi pada keesokan harinya, Insya ALLAH.

 

Inilah doa berlindung dari aura negatif:

.

“ALLAAHUMMA  INNII A’UUDZUBIKA BIRIDHOOKA MIN SAKHATIK,  WA A’UUDZUBIKA BIMU’AAAFAATIKA MIN ‘UQUUBATIK, WA A’UUDZUBIKA MINKA, LAA UHSHII TSANAA-AN ‘ALAIKA, ANTA KAMAA ATSNAITA ‘ALAA NAFSIK”

.

Dengan senantiasa mendawamkan mengamalkan doa tersebut insya allah rezeki lancar, selalu mendapat kasih sayang makhluk, dijauhkan penyakit dan di lindungi dari bala, bahkan masih banyak lagi keuntungan lainnya akan didapat..Semoga.

.

= RYANA=

.

LEGENDA GUNUNG KELUD KEDIRI, JAWA TIMUR

LEGENDA GUNUNG KELUD DAN DEWI KILISUCI

 Oleh : Rendra Saputra

gunung kelud 2

.

Sabtu,  15 Februari 2014  −  02:23 WIB

Sindonews.comMenurut legenda, Gunung Kelud bukan berasal dari gundukan tanah yang meninggi secara alami. Melainkan terbentuk berkat sebuah pengkhianatan cinta seorang putri Dyah Ayu Puspasari terhadap Lembu Sura.

Kala itu, kecantikan Dyah Ayu Puspitasari, putri Prabu Brawijaya menyilaukan banyak pria. Sang putri yang memiliki tubuh yang amat mempesona itu menarik minat banyak pangeran dan raja untuk melamarnya.

Untuk menyaring siapa jodoh anaknya, Prabu Brawijaya kemudian membuat sayembara. Bagi para pria yang bisa menarik busur Kyai Garudayeksa dan mengangkat gong Kyai Sekadelima, dialah pendamping putri kesayangannya.

Pada saat yang telah ditentukan, para peserta kemudian berkumpul di alun-alun kerajaan. Prabu Brawijaya dan sang putri nampak bertengger di atas singgasana menyaksikan sayembara tersebut. Prabu Brawijaya pun kemudian memukul gong sebagai pertanda sayembara dimulai.

Satu perasatu peserta sayembara mengeluarkan seluruh kesaktiannya untuk merentang busur dan mengangkat gong tersebut. Namun, tak seorang pun yang berhasil melakukannya. Bahkan, tak sedikit pula di antara peserta yang kemudian mendapat musibah, seperti patah tangan dan patah pinggang.

Prabu Brawijaya pun kemudian menutup sayembara tersebut. Namun, ketika dia hendak memukul gong untuk menutup acara, seorang raja berwajah lembu, datang dan memohon izin kepada Prabu Brawijaya untuk ikut dalam sayembara tersebut.

“Ampun Gusti Prabu! Apakah hamba diperkenankan untuk mengikuti sayembara ini?” pinta pemuda itu.

“Hey pemuda, siapa namamu?” tanya Prabu Brawijaya.

“Nama saya Lembu Sura,” jawab pemuda itu.

Prabu Brawijaya saat itu beranggapan pemuda berwajah lembu itu tak akan mampu merentangkan busur dan memukul gong seperti yang dikehendakinya.

Namun ternyata, dengan kesaktian yang dimilikinya, Lembu Sura dapat dengan mudah melakukan apa yang disayembarakan. Tepuk tangan penonton pun riuh menggema di pelataran istana.

Namun, sang putri merasa enggan bersuamikan pemuda berkepala lembu. Tak ingin terkesan menolak, Dyah Ayu Puspasari dan Prabu Brawijaya pun kemudian memberlakukan satu syarat tambahan, yakni Lembu Sura harus membuat sumur di puncak gunung.

Saking cintanya, Lembu Sura akhirnya mengerjakan apa yang diminta Dyah Ayu Puspasari tanpa dengan kesulitan. Tapi nyatanya, Dyah Ayu Puspasari dan ayahnya kemudian licik. Saat Lembu Sura berada di dalam sumur itu, Prabu Brawijaya memerintahkan pasukan Jenggala untuk mengubur Lembu Sura dengan batu.

Lembu Sura pun merasa dikhianati. Raja berkepala lembu itu kemudian berteriak lantang hingga terdengar kencang ke atas langit kepada Dyah Ayu dan Prabu Brawijaya.

“Oyoh, wong Kediri mbesuk bakal pethuk piwalesku sing makaping kaping yoiku. Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung bakal dadi Kedung. (Ya, orang Kediri besok akan mendapatkan balasanku yang sangat besar. Kediri bakal jadi sungai, Blitar akan jadi daratan dan Tulungagung menjadi danau,” sumpah Lembu Suro yang merasa dendam.

Tak pelak, sumpah itu membuat raja dan rakyatnya takut, sehingga masyarakat lereng Gunung Kelud hingga kini masih melakukan sesaji sebagai tolak bala sumpah itu yang disebut Larung Sesaji.

Para warga pun meyakini, setiap Gunung Kelud meletus, merupakan pertanda marahnya Lembu Sura akibat dikhianati Dyah Ayu Puspasari dan Prabu Brawijaya.

Acara Larung Saji sendiri hingga kini digelar setahun sekali pada tanggal 23 bulan Suro oleh masyakat Sugih Waras. Pelaksanaan acara ritual ini juga menjadi wahana promosi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan untuk datang ke Kediri. Kawasan Gunung Kelud terletak kurang lebih 35 Km dari kota Kediri atau 120 Km dari ibukota Provinsi Jawa Timur Surabaya. Termasuk gunung api aktif dengan ketinggian 1.730 meter di atas permukaan laut (mdpl). Panorama pegunungan indah yang alami dan udara sejuk membuat wisatawan kerasan berlama-lama di kawasan ini.

Obyek Wisata Kelud sangat cocok bagi mereka yang berjiwa petualangan (adventure). Di antara panjat tebing, lintas alam, camping ground. Bahkan pernah sempat dijadikan check point rally mobil nasional 2006. Jalan menuju Gunung Kelud sudah hotmiks dan dapat dilalui segala jenis kendaraan. Akan tetapi sebaiknya jangan menggunakan mobil sedan, karena 3 km menjelang masuk pintu gerbang terdapat tanjakan yang cukup terjal, yakni kemiringan 40 derajat yang panjangnya sekitar 100 meter. Gunung Kelud hingga kini telah mengalami 28 kali letusan yang tercatat mulai tahun 1000 sampai 2014.

(Diolah dari berbagai sumber)

.